news
Dowell Battery Pass the Safety Testing of Korea Ministry of Transport

Dowell Battery-ն անցել է Կորեայի տրանսպորտի նախարարության անվտանգության թեստը

յուն-12-2022
Արտադրանքի որակը բարձր է ճանաչվել փորձարկման բաժնի կողմից:Հարավային Կորեայի անվտանգության նախարարության փորձարկման ստանդարտը շատ ավելի բարձր է, քան միջազգային ստանդարտը:Թեստը բաժանված է յոթ կետերի, մասնավորապես՝ գերլիցքավորման թեստ, լիցքաթափման թեստ, կարճ միացման թեստ, բարձրության վրա ընկնելու թեստ,
իմանալ ավելին